פנקס 365 NOTES TO SELF

בכל יום אנו מתעוררים למשימות חדשות...

פנקס 365 דפים ממוספרים,

כ-80 משפטים שונים מתחלפים מידי יום
חשבנו שהמוצרים האלה בול בשבילך!